สอบติดแล้วโว้ย!!!!

posted on 13 Nov 2009 19:49 by ciawush
สาขาวิชา: วรรณกรรมสำหรับเด็ก - ศศ.บ.

เลขที่นั่งสอบ  ชื่อ - นามสกุล  ผลการสอบ  หมายเหตุ  

0102010510015  น.ส.วรางคณา สุวรรณมณี  สอบผ่าน  
0102010510024  น.ส.โชติกา หรุ่นเลิศ  สอบผ่าน  
0102010510026  นายจตุรพร สมแก้ว  สอบผ่าน  
0102010510037  น.ส.สุทธิอาภา คุ้มครอง  สอบผ่าน  
0102010510043  น.ส.สุวิชา พิทักษ์กาญจนกุล  สอบผ่าน  
0102010510046  น.ส.ณัฐพร กฤตธนสุธี  สอบผ่าน  
0102010510064  น.ส.นุชนาถ อุดมเวช  สอบผ่าน  
0102010510070  น.ส.ณิชชาภัทร พรมสุวรรณ  สอบผ่าน  
0102010510093  นายพีชวิทย์ เพชรธนะกุล  สอบผ่าน  
0102010510096  นายธรรมธัช จงฟูสุวรรณ  สอบผ่าน  
0102010510097  น.ส.อภิสรา รอดจิตต์  สอบผ่าน  
0102010510106  น.ส.ภัณฑิรา อุปมานรเศรษฐ์  สอบผ่าน  
0102010510125  น.ส.บุลวัชร เสรีชัยพร  สอบผ่าน  
0102010510156  น.ส.เพชรรัตน์ มณีนุษย์  สอบผ่าน  
0102010510172  น.ส.วิชุพร กุลมงคล  สอบผ่าน  
0102010510180  น.ส.อธิษฐาน เสยยงคะ  สอบผ่าน  
0102010510212  น.ส.ณัฐรุจา กิตติคุณศักดิ์  สอบผ่าน  
0102010510228  นายธนะวิทย์ กู้ชิงชัย  สอบผ่าน  
0102010510229  น.ส.ชลิดา บำรุงจิตต์  สอบผ่าน  
0102010510250  น.ส.วรัมพร แจ้งสว่าง  สอบผ่าน  
0102010510252  น.ส.ตวงพร กิตติจิตต์  สอบผ่าน  
0102010510253  น.ส.ไอริณ เลาห์ภูติ  สอบผ่าน  
0102010510321  น.ส.ศิวภา บุญกมลสวัสดิ์  สอบผ่าน  
0102010510342  น.ส.ณัฐรดา กิตติคุณเดชา  สอบผ่าน
รอสัมภาษณ์อย่างใจจดจ่อ

edit @ 13 Nov 2009 22:27:39 by C i a W u s H

edit @ 13 Nov 2009 22:39:31 by C i a W u s H

Comment

Comment:

Tweet

โหหหหหหหห ดีใจด้วยจ้า^^

#2 By PANGL on 2009-11-23 11:18

นี่คือผ่านข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ด้วยอ่า?
ยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องเนย
*จุ๊บแรงๆ*

...

#1 By Zinister on 2009-11-16 09:19